شعرآنتولوژيسي

دونيا تورك شعري dünya turk şiiri

محمد دل آسا memmet dilasa

Qanlı mismar qapının sinasinda

Tanrı damla – damla yera tökülmüş qanı izlayir

Sızıltı – yalvarış - yena Tanrıya dilanir

Qolları bağlı qaflan bir köşada yaralı hayat

Yoldaşına baxır

O , sacdaya düşüb qalxmırı neca hayat

Yoldaşı son sacdasindan qalxmadı

Itgin bir qabir ağzın açıb yol gözlayir

Sabah bir yaralı malak

Qanat çalıb uçacaq

 

 

***

Sani ikimizda sevdik

Ham man , ham Tanrı

Amma Tanrı gicyindan sani

özüna çıxdı !!

 

 

***

Bir qaranlıq gecanin yorğun küçasinda

Gözlardan asılı soyuq

Baxışları üşüdür

 

 

 

***

Man gediram

Bir qara arabada

Dodaqlarımdan donmuş gülümsalar

Halada axır

Gözlarimdan ayrılıq salxım – salxım tökülür

 

 

***

Araba küçaya yayılır

Küçalar , man sizliyi bir – birilan pıçıldaşır

Pıçıltılar sanin qulağında cingildayir

San yubanmadan küçaya qaçırsan

Araba gözlarinin önündan soruşur

 

 

***

Gediram amma

Anılar , bir an beyninda tolanır

Talasik addımlarım , sani ardımca çakir

Gözlarinda ki hasrat yağışla axır

San hönkür – hönkür itgin nisgillarimi ağlayırsan

 

 

***

Durmadan

Qara , araba yolunu gedir

San xıyavanlara yaxılmış sevgini

Izlaya izlaya galirsan

Birdan ürayin burxulub dayanırsan

Qara arabada dayanır

 

 

 

***

Bura ... !!!

Sani seviram

Sanin için har yeri gaziram

Har kimsadan sani soruram

Sani gözlardan axtarıram

Sani üraklardan

Sani topraqlardan axtarıram

Amma bir daha tapabilmiram

Ah. sani bir quş tak vursalar

Yada ,vahşi allar sani boğsalar

Man na edacayam ?!

Bilmiram

Balkada , bir soyuq , ya bir ğarib yerda

Savaş allari sanin qanını tökürlar

Bilmiram

San siz , barut qoxusu har yeri alıb

Sansiz bombalar yağış tak yağır

Amma man takca sani seviram

Ay , barış

 

***

 

Urak güzgüsünü sındırdın getdin

Indi bax sevgimin izdihamına!!

 

***

Sevişdik bir – birimizla

Gözlarimizda yaşadıq sevgini

allarimiz bir- birini tutmadan

Gözlarimiz bir – birila uyudu

Biz odsuz sevgi ateşinda aridik

Biz ürakda ki sevgini dilada galmadik

Biz ...

 

 

***

Tabriz – sevgi – yasaq

***

Bu gün sevgililar günü

şahar qiş rangila boyanıb

Üraklar duvarlarda donub

şahrin dali sevdalısı

Bir içim sevgi yanqısında yanır

 

 

***

Hey sevgililar

İllardi bizim şaharimizdan sevgi köçüb !!!

Fırtınalar içimda oynayır

çılpaq ürayim

Yanlız bir ovuc

özlaminda titrayir

 

 

***

Royalarımın zirvasinda

San bir yapraq tak şalaladan

Aşıb galirsan

Qabarmış könlümda - sevinci yaşadırsan

 

***

İndi mana qalan

Yalnız çalınmış bir ürak

Birda sanin

Qucaq - qucaq gülüşün

***

 

Mani buraxıb , günaşa doğru getdin

Ancaq kölgan sevgima inanıb

Mani buraxmadı !

 

***

Na san mani döydün

Na xıyavanlar

Gediram halada içimda sandan

Yara var

Bilmiram , ölmaya bu sevgidan yeri var ?

Hey xiyavanlar

Xiyavanlar !

Manda bir darin yaranin sızıltısı var

 

 

***

Sahar qazetalar

Xıyavana yayılmış

Bir canazadan

Xabar verdilar !!

 

 

 

***

Ox

Xancar

Neyza

Qan!

alsiz bayraq

Göz

Ox

Qan !

Susuz dodaq

Boğaz

Ox

Qan !

Qünaş ş

mana yardımcı varmı?

Ox

Xancar

Neyza

Qan

Qan

Qan ...

Tabriz

Xiyavan

Qaldırım

Sevgi !

Tabriz

Xiyavan

Qaldırım

Qırmızı çıraq

Sevgi !

Tabriz

Xiyavan

Qaldırım

Qırmızı çıraq

Yasaq

Sevgi !

 

 

 

***

Keşka sevib , sevilmayaydin

Keşka dodaqların öpüş için qabar çalardı

Keşka allarin bir isti al hasratinda buza döneydi

Keşka gözlarin yola döneydi

Keşka , keşka ...

 

***

Amma , yox san !

Sevmali san !!

 

***

Bir şeir kitabında oxudum ki

Ayrılıq çağlarında daşlar ağlayır

 

***

Bilmiram nadansa

Biz ayrılanda

Daşlarda

Barkiyib

Sana tay oldu !!

 

 

 

***   

Gal gör ki içimda na köça - köçdü

Ürayimda Qatar – Qatar sevinc köçür

Sansizlik ürayimi bükür

özlam harac ağacın

Bütün varlığıma vırır

 

***

Gal gör ! san sevan günlari yaşayıram

 

 

 

***

Deyirlar uşaqlıq anı ları heç zaman silinmaz

Keşka sani uşaqlıqda göreydim !!!

 

 

 

***

Sevgimizin ölümünü sanırdım

Güz günü dodaqlarının önünda saxladım

Bir an sevinc gözlarima doldu

Ah , sevgimiz ölmayib hala !!

 

 

 

***

Gecalar , xıyalıma

Qonan gözlari

Kölgama akiram

Indisa öz kölgamin

Vurğunuyam !

 

 

 

***

allarinda qurumuş budaqda olmadım

Sınanda saslanam !

 

 

 

***

Bu gün şerimda

Sanin qurumuş baxışlarına

Can veracayim

Balka tazadan başlana bizim sevgimiz

 

 

 

***

Ayriliq çağında

Gözüm sanda qaldı

Indi qayıdıb gözüma

Istiram !

 

 

 

***

Gözlarinda daniz dalğalanır

alinda maktub oxuyur

Man danizi gördüm

Maktub oxuyur

 

 

 

***

Ayrıldıq

San sağa , man da sola

Yena yetişmişik bir – birimiza

Na kiçik dünyadı !

 

 

 

***

Yadında

Adımızın ön sasin ağac üsta qazdıq

Illar ötdü

Na biz , na adımız bir- birina

Yanaşmadı !!

 

 

 

***   

Kağızın üstüna çakiram çiçak

Yapraqlar çakiram yam – yaşıl ona

çakdiyin naxışlar sona yetanda

bir daha baxıram

çiçayım solmuş

yapraq saralmış !

 

***

San va man

Bir sevdadan doğulduq gülüm

 

***

Birlikda sevgini paylaşdıq

San sevginin an yüksak dağlarında

Man lap darin darasinda

San sevginin güzgüsüna doldun

Manda boşluqlarına

Sanin boynunda sevgi bir boyun bağı

Manim boynumda yoğun kalapça

Sanin yanaqlarında sevinc oynayır

Manimda üzüma nisgillar yağır

 

 

***

San va man

Bir sevdanın ölüm çağındayıq gülüm

San sevgiya borculu

Manda sevgidan ...!!

 

 

***

Ilan baxışlım !

Axır zahrini gözlarima içdirdin

 

***

Qusuram gözlarimin har nayini

Boşaldıram , özgalari

 

 

***

Indi

Gal – gal bom – boş gözlarima ...

 

 

***

Sanin ürayinin duzlağında

Heç bir sevgida bitmaz

Mani saxta sevgina aldatma !!

 

 

***

San ki yoxsan

Içimda yuva qururam

Sevgi ila qonaq bacı oynayıram

Bir gecalik qonaq saxlayıram

Gecani birlikda dardla şirik

Man , sana susamışlığımdan söylayiram

Oda , bardaq – bardaq ümüd içima içdirir

O , galacayin mutlu olduğunu söylayir

Man ...

 

 

***

Üarayin manimdir alin özganin

Sani man seviram sani ürayim

Man sani istiram na özgasini

Takca bir sevgidir sandan dilayim

 

 

***

Biliram daha man unudulmuşam

Könlündan silmisan manim adımı

özgalar adını yazsan üraya

Barı bir bucaqda saxla yadımı

 

 

***

özümü - özümdan neca axtarım

özga tak özüma yad olmuşam man

Baxışımda mani özga sanır

Balkada takca bir ad olmuşam man !

 

 

***

alli il sansizlik

özlami gözlarimda

çabalır

 

 

***

Boylanıram sana baxam

Bir cüt qızıl gül gözlarima

Saçılır !

 

 

***

İl sona yetişir sevgi yetişmir

Gözlarim gözüna ilişir qalır